SEO heeft nader onderzoek gedaan naar de kosten van regionaal openbaar vervoer in Nederland. Het aangepaste Discussion paper wijst op een stijging van de kosten en een daling van de bezettings-graad tussen 2005 en 2010. Verklaringen voor de kostenstijging liggen in reizigersgroei, een sterkere groei van het aanbod dan van de vraag en toevoeging van spoorlijnen aan het regionaal openbaar vervoer.