Met de Nieuwe Economie-index (NEx) geeft MVO Nederland voor de derde keer inzicht in de mate waarin het Nederlandse bedrijfsleven duurzaam onderneemt. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de NEx-waarde voor het tweede jaar op rij is gestegen; de NEx-22 staat nu op 15,4 procent.

Onderzoek en resultaten
In de NEx wordt jaarlijks de afstand tot de nieuwe economie in kaart gebracht. Onder een nieuwe economie verstaat MVO Nederland een gezonde economie die klimaatneutraal, circulair en inclusief is, met eerlijke en transparante handelsketens. De resultaten van de vorige twee edities laten zien dat een steeds groter aandeel van het Nederlandse bedrijfsleven onderneemt in de ‘nieuwe economie’. Zo lag het percentage van de NEx-21 met 14,1 procent twee procentpunt hoger dan de NEx-20. Deze editie laat zien dat de NEx-22 op 15,4 procent staat.

Methode
De NEx is een initiatief van MVO Nederland en wordt jaarlijks uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek (SEO). Aan de basis van de NEx staat een gestructureerde set indicatoren. Deze indicatoren zijn gegroepeerd in zeven thema’s die gebaseerd zijn op de Nieuwe Businessagenda van MVO Nederland (zie onderstaande afbeelding).