Het onderzoek
De Associate degree (Ad) is een tweejarige opleiding tussen het mbo-4 en de hbo-bachelor in. De Ad is korter en vaak praktijkgerichter dan de hbo-bachelor en daarom bij uitstek geschikt voor op-, om- of bijscholing op hbo-niveau. De Ad is in Nederland een relatief nieuwe onderwijsvorm. Dit onderzoek gaat in op de vraag hoe hogescholen een passend aanbod van Ad-opleidingen kunnen ontwikkelen. Het gaat hierbij om zowel de positionering als de ontwikkeling en invulling van Ad-onderwijs.

Resultaten
De Ad trekt deels een andere doelgroep aan dan het hbo-bacheloronderwijs, vaker doorstroom uit mbo, ouder en praktisch ingesteld. Instellingen constateren dat de Ad-studenten meer behoefte hebben aan begeleiding en aandacht voor studievaardigheden. De onderzochte hogescholen hebben hun Ad-portfolio verschillende gepositioneerd: in een aparte academie of ondergebracht bij academies met gerelateerde hbo-bachelors. Beide hebben voor- en nadelen. Bij de ontwikkeling worden het mbo, hbo en het werkveld betrokken, maar in verschillende vormen en intensiteit, afhankelijk van de hogeschool. De resultaten zijn ook samengevat in een infographic.

Methode
In het onderzoek is gebruik gemaakt van een literatuurstudie om de bestaande wetenschappelijke en beleidsmatige literatuur in kaart over de factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling van Ad-opleidingen. Daarbij is zowel de Nederlandse als internationale literatuur geraadpleegd. Daarnaast zijn casereports gemaakt van drie aanbieders van Ad-opleidingen geselecteerd: Rotterdam Academy van de Hogeschool Rotterdam, Avans Academie Associate degrees van Avans Hogeschool en NHL Stenden. Deze instellingen behoren tot de grootste Ad-aanbieders van Nederland en hadden al Ad-opleidingen in hun portefeuille vóór de wetswijziging van 2018.