Resultaten
De stagemakelaar ondersteunt studenten die geen stageplek kunnen vinden bij hun zoektocht naar een stage. Veel mbo-studenten die moeite hebben met solliciteren, komen zo aan de nodige werkervaring. De stagemakelaar dicht de kloof tussen het onderwijs en het bedrijfsleven rond stages. De figuur hieronder geeft een samenvatting van de aanpak van het project bij twee verschillende instellingen: Startpunt Nieuw-West Amsterdam (onderdeel van de gemeente) en Albeda Rotterdam (ROC).

Figuur S.1     Aanpak stagemakelaars Startpunt Nieuw-West en Albeda in beeld

Bron:         SEO Economisch Onderzoek / RBA (2021)

De mbo’ers die geholpen zijn door stagemakelaars, zijn zeer tevreden over de ondersteuning. Betrokkenen geven aan dat een deel van hen zonder hulp van de stagemakelaar zou zijn uitgevallen uit het mbo. Doordat zij hun opleidingen kunnen blijven vervolgen blijft de motivatie intact. Een bijkomend voordeel van de stagemakelaar is dat deze door het intensieve contact met bedrijven het netwerk van stagebedrijven uitbreidt. Bedrijven waarderen de intensieve aanpak omdat de stagemakelaar een deel van de begeleiding uit handen neemt. Afhankelijk van de aard en de omvang van de stageproblematiek, kan de stagemakelaar op verschillende manieren gepositioneerd worden. Belangrijk is dat de stagemakelaar een netwerker is en goed met jongeren kan communiceren.

Onderzoek
De evaluatie van Stagemakelaar valt onder een groter onderzoek waarin interventies worden onderzocht die mogelijk de positie van mbo’ers met een migratieachtergrond bij de overgang naar de arbeidsmarkt kunnen versterken. Het onderzoek wordt uitgevoerd met subsidie van NRO.

Methoden
In het onderzoek is gesproken met studenten, stagemakelaars, stagecoördinatoren en andere betrokkenen. Daarnaast is een enquête uitgezet onder de studenten die ondersteuning hebben gehad van de stagemakelaar.