Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker gebruikt om nieuwe infrastructuur en ander overheidsbeleid te beoordelen. Dit roept de vraag op of de MKBA aanpak ook kan worden toegepast op milieunormen.

Dit rapport verkent de mogelijkheden. Daarbij beperken we ons tot ‘gerichte’ normen, waarbij duidelijk is op welke sector en op welk aspect van productie of consumptie de norm zich richt. Van meer algemene normen kan pas een MKBA worden gemaakt als zij zijn vertaald in gerichte maatregelen.