Vanuit internationaal perspectief ontvangen in Nederland nog altijd veel mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de gevolgen van een herbeoordeling voor mensen met een WAO-uitkering. Met dit onderzoek is geprobeerd inzicht te krijgen in mogelijke gevolgen van herbeoordelingen in de nieuwe herbeoordelingsoperatie van na 1 oktober 2004, waarbij het nieuwe Schattingsbesluit van kracht is geworden.

Het gaat uitdrukkelijk niet om de effectiviteit van de herbeoordeling zelf of om een evaluatie van het proces van herbeoordeling, maar om wat er gebeurt met de arbeidsmarkt- en inkomenspositie van WAO-gerechtigden die meer of weer arbeidsgeschikt zijn verklaard. Wat is de kans dat die groep aan het werk komt? Wil en kan die groep eigenlijk nog wel weer aan de slag? Hoe worden zij daarbij geholpen door middel van reïntegratie activiteiten? Verschilt dat nog naar de mate van arbeidsongeschiktheid? Hoe verloopt de procedure rond die reïntegratie activiteiten? Wie is verantwoordelijk voor de reïntegratie? Worden algemene of voor deze groep specifieke instrumenten ingezet? Hoe veranderen arbeidsmarktkansen naarmate men langer zonder arbeid zit?