Voor de gehele populatie van Nederlandse huishoudens geldt dat ongeveer 2,7 miljoen van de 6,5 miljoen huishoudens huurt. Van de resterende kopers hebben 1,2 miljoen huishoudens een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), een marktaandeel van bijna een derde. Deze groepen verschillen op een aantal kenmerken van elkaar.

Er zijn vier doelgroepen van de NHG geïdentificeerd: jongeren / starters, senioren, ondernemers en huishoudens met een laag inkomen. De grootste potentiele doelgroepen zijn huishoudens met een laag inkomen (3,2 mln) en senioren (2,9 mln), gevolgd door jongeren / starters (1,3 mln) en ondernemers (0,8 mln). Het huidige marktaandeel van de NHG in deze groepen loopt flink uiteen: het is relatief hoog onder jongeren – 65% van de jongeren met een koopwoning heeft een NHG. Voor senioren is dit 17%, voor ondernemers 22% en voor lage inkomens 39%.

De analyse van de potentiele doelgroepen is er op gericht te identificeren welk deel van de potentiele doelgroep onder redelijk veronderstellingen belangstelling zou kunnen hebben en in aanmerking zou kunnen komen voor een NHG: deze subgroep is de relevante doelgroep voor de NHG. De analyse laat zien dat de grootste relevante doelgroep (zowel absoluut als relatief ten opzichte van de potentiele doelgroep) zich bevindt onder de jongeren / starters. De kans dat zij een voorkeur hebben voor een woning onder de kostengrens is groot, zij hebben weinig of geen financieel vermogen waardoor hun loan-to-value ratio (LTV) naar verwachting hoog is, en zij hebben relatief vaak een laag/middeninkomen omdat zij nog aan het begin van hun carrière zitten. Voor hen zijn ook de baten van de NHG relatief groot als gevolg van hun hoge te verwachten LTV’s.

De gevoeligheidsanalyses laten zien dat voor alle doelgroepen geldt dat de omvang ervan vooral gevoelig is voor de hoogte van de LTI. Dat spoort met de bevinding in de analyse dat het grootste deel van de potentiele doelgroep afvalt bij de LTI-toets.