Onderzoek:
In opdracht van Milieudefensie heeft SEO Economisch Onderzoek de transparantie en integriteit van de klimaatplannen van verschillende Nederlandse bedrijven beoordeeld. Deze beoordeling vond plaats langs de meetlat van de methodologie van het New Climate Institute. Het doel van iedere beoordeling is om uitspraken te kunnen doen over de transparantie en integriteit van het klimaatplan. Transparantie heeft betrekking op de publieke beschikbaarheid, volledigheid en duidelijkheid van het plan. Integriteit gaat om hoe alomvattend, betrouwbaar en toereikend het plan is.

Gebruikte methode:
Het onderzoek is gebaseerd op een analyse van openbaar beschikbare bronnen van de bedrijven. Alle bronnen, waaronder jaarverslagen, duurzaamheidsverslagen, het risicobeleid en de websites van de bedrijven, zijn verzameld door middel van een bureaustudie. Aanvullend konden de bedrijven zelf bronnen aanleveren. Alleen bronnen die voor 1 juni 2023 openbaar beschikbaar waren, zijn onderzocht. Na het opstellen van de eerste onderzoeksresultaten heeft een validatiefase plaatsgevonden. Bijna alle bedrijven hebben feedback aangeleverd.