Wat gebeurt er met schuldenaren die met succes een schuldentraject hebben doorlopen? Hoe ontwikkelt hun financiële positie zich? Hebben zij vaker een baan na beëindiging van een schuldentraject? Vallen zij terug in schulden? En wat doen gemeenten om terugval te voorkomen? Deze vragen staan centraal in dit onderzoek.