Deze studie meet de economische bijdrage van sectoren in de Nederlandse economie waarvoor volgens de WIPO het auteursrecht of naburige rechten een rol spelen. De bruto toegevoegde waarde van de auteursrechtrelevante sectoren is € 35,9 miljard in 2011, of 6,0% van het Nederlandse Bruto Binnenlands Product (BBP). In 2005 was de bijdrage van deze sectoren aan het BBP gelijk aan 5,9%.

De werkgelegenheid in de Nederlandse auteursrechtrelevante sectoren is ongeveer 529.000 voltijdbanen (ook wel fulltime equivalents of FTE’s genoemd), dit is gelijk aan 7,4% van de totale werkgelegenheid. In de eerdere meting van 2005 was het aandeel in de werkgelegenheid 8,8%. In aantal banen gaat het om een daling van 38.000 FTE’s, die grotendeels valt te verklaren door neergang in de zogeheten Afhankelijke Sectoren, met name de productie van ICT-hardware. Het gemiddelde aandeel in de nationale werkgelegenheid in andere landenstudies is 5,4%.

De bijdrage van de auteursrechtrelevante sectoren aan de Nederlandse economie, gemeten in toegevoegde waarde (6,0%) en werkgelegenheid (7,4%), is vergelijkbaar met de resultaten van andere lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), zijnde gemiddeld respectievelijk 6,8% en 7,3%. De keuze welke sectoren meetellen als de auteursrechtrelevante economie is volledig gebaseerd op de WIPO-Guide en is geen onderwerp van discussie in dit onderzoek.