Groei van Schiphol heeft economische voordelen, maar leidt ook tot milieu- en veiligheidsproblemen. Overheden leggen daarom randvoorwaarden op aan de ontwikkeling van de luchthaven, bijvoorbeeld omtrent geluid. In dit rapport wordt onderzocht welke economische effecten deze beperkingen hebben voor geheel Nederland en voor de Noordvleugel van de Randstad. Ook wordt nagegaan hoe deze effecten veranderen als de overheid andere keuzes maakt, zoals meer gebruik van de luchthaven in Lelystad. Economische effecten kunnen ook ontstaan door ontwikkelingen in de luchtvaartmarkt: blijven de luchtvaartmaatschappijen zodanig opereren dat Schiphol een ‘hub’ is met veel intercontinentale verbindingen?

Deze studie laat zien dat beperking van de groei van Schiphol grote gevolgen heeft voor de luchtvaartsector en voor de economie van de Noordvleugel. De milieuvoordelen en de infrastructuurkosten zijn echter niet in kaart gebracht. Voor een integrale afweging is meer informatie nodig, bij voorkeur in de vorm van een maatschappelijke kosten-batenanalyse.