De economische kosten van migraine bedragen € 2,3 tot € 4,2 miljard per jaar voor de Nederlandse samenleving. Het gaat om kosten van productieverlies door ziekteverzuim en verminderde productiviteit op het werk. Dit is berekend door SEO Economisch Onderzoek op verzoek van patiëntenvereniging Hoofdpijnnet.

Migrainepatiënten verzuimen naar schatting 3 tot 6 werkdagen per jaar als gevolg van migraine. Daarnaast zijn zij minder productief als zij aan het werk zijn met hoofdpijn. Het verlies door verminderde productiviteit op werkdagen is naar schatting 4 tot 10 dagen per jaar.

In Europa lijdt 15 procent van de volwassen bevolking aan migraine. Meer vrouwen dan mannen lijden aan migraine, 22 procent, tegen 8 procent van de mannen. Ongeveer 10 procent van de migrainepatiënten lijdt aan chronische migraine (ten minste 15 dagen met migraineaanvallen per maand).

Migraineaanvallen worden behandeld met pijnstillers, zoals paracetamol, ibuprofen en triptanen. Migraine kan ook preventief worden behandeld. Behandeling van migraine leidt tot minder ziektelast en minder productieverlies.  Toch werd in 2013 preventieve behandeling maar bij 13 procent van de migrainepatiënten in Nederland ingezet. Ook uit recent internationaal onderzoek blijkt er onderbehandeling van migrainepatiënten te zijn: maar een klein deel gaat naar de huisarts of de specialist of krijgt een preventieve behandeling. Om de kosten van migraine te verlagen is het beperken van onderbehandeling van migrainepatiënten daarom een belangrijke optie.

Bestanden