De overheid stuurt de woningmarkt intensief bij. Dit beleid raakt vrijwel alle Nederlanders en er zijn tientallen miljarden euro’s mee gemoeid. Huurders, woningbezitters, belastingbetalers, gebruikers van open ruimte en andere betrokkenen hebben vaak tegengestelde belangen. Het is dan ook niet verbazend dat over dit beleid een permanente maatschappelijke discussie plaatsvindt.

SEO Economisch Onderzoek heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een analyse uitgevoerd van de woningmarkt op langere termijn, waarin de gewenste rol van de overheid centraal staat. Dit rapport doet verslag van deze analyse.