Resultaten
De investeringen bedragen in totaal twintig miljard euro in de periode tot en met 2035. Ze kunnen worden gefinancierd door een halvering van de verhuurderheffing die woningcorporaties betalen of door een huurverhoging van een half procent per jaar boven de inflatie.

Door de investeringen neemt de toegevoegde waarde (het bbp) van de Nederlandse economie tot en met 2025 netto met 1,4 miljard euro toe. Dit leidt tot bijna vijftien duizend arbeidsjaren extra werkgelegenheid. Voor de rijksoverheid zijn er extra belastinginkomsten en besparingen op uitkeringen van ruim 0,6 miljard euro. Dit staat tegenover derving van opbrengsten van de verhuurderheffing en de extra uitgaven aan huurtoeslag.

Op lange termijn (tot en met 2035) gaat het om zestien duizend arbeidsjaren, waarvan meer dan de helft in de bouwsector. De toegevoegde waarde (bbp) neemt tot en met 2035 in totaal met 2,2 miljard euro toe. Voor de rijksoverheid leiden de investeringen tot en met 2035 tot 0,8 miljard euro extra aan belastinginkomsten en besparing op uitkeringen.

Als de investeringen de huren per jaar met een half procent extra verhoogd worden stijgt het gedeelte van het inkomen dat bewoners van corporatiewoningen aan huur besteden in 2035 met 1,3 tot twee procentpunt. Voor eenpersoonshuishoudens met AOW neemt de huurquote bijvoorbeeld toe van 26,9 procent in 2021 naar 28,9 procent in 2035.

Gebruikte methode
De economische effecten zijn berekend met een door SEO ontwikkeld model voor economische impactstudies. Het model berekent indirecte effecten via een input-outputtabel en vult dit aan met consumptie-effecten. Op de arbeidsmarkt houdt het model rekening met verschuivingen van werkenden en met een tendens naar evenwicht op lange termijn. De effecten op de huren zijn afzonderlijk berekend.