Team

Arnout Jongeling

Arnout Jongeling is onderzoeker bij het cluster Mededinging, Luchtvaart en Innovatie. Arnout is sinds oktober 2019 werkzaam bij SEO Economisch Onderzoek. Hij is gespecialiseerd in connectiviteitsanalyses, het benchmarken van luchthavengelden en economische impactstudies.

Arnout versterkt het cluster Mededinging, Luchtvaart en Innovatie met zijn kennis van empirische onderzoeksmethoden. Hij heeft ervaring met het analyseren van cross-sectiedata, tijdreeksen en paneldata. Hij is betrokken geweest bij uiteenlopende projecten. Zo heeft hij in opdracht van de Europese Commissie economische ontwikkelingen binnen de Europese luchtvaartmarkt in kaart gebracht. Ook heeft hij in opdracht van ACI de verbondenheid van Europese luchthavens met elkaar en de rest van de wereld onderzocht.

Arnout heeft economie en rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In het kader van zijn studie economie heeft hij de master Policy Economics gevolgd. Deze master heeft Arnout cum laude afgerond. In de scriptie die hij heeft geschreven ter voltooiing van deze master onderzocht hij de effectiviteit van niet-financiële prikkels in het universitair onderwijs. Bij dit onderzoek heeft Arnout gebruik gemaakt van een ‘regression discontinuity design’.

In het kader van de studie rechtsgeleerdheid heeft Arnout de master staats- en bestuursrecht gevolgd. Als onderdeel van deze master heeft hij een scriptie geschreven over de invloed van koning Willem III op het regeringsbeleid. Arnout heeft deze master cum laude afgesloten.

Wilt u weten wat Arnout voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

a.jongeling@seo.nl