Resultaten
Deze benchmark vergelijkt het prijsniveau van Schiphol met die van twaalf concurrerende luchthavens in Europa en in het Midden-Oosten. In 2023 hebben drie van deze twaalf luchthavens een hoger prijsniveau dan Schiphol en negen een lager prijsniveau. In de ranking van prijsniveaus – van hoog naar laag – is Schiphol in vergelijking met het voorgaande jaar met vier plekken gestegen. Alleen de luchthavens van Londen Heathrow, Londen Gatwick en Frankfurt kennen nog een hoger prijsniveau.  

In vergelijking met 2022 stijgt het prijsniveau op Schiphol in 2023 met bijna 40 procent, de grootste toename van alle benchmarkluchthavens. Zo’n driekwart van de stijging is te verklaren door stijging van de Nederlandse vliegbelasting. Kopenhagen laat als enige luchthaven een (kleine) daling in het prijsniveau zien. 

Het prijsniveau wordt op verschillende manieren gedifferentieerd door de benchmarkluchthavens. Passagiersgelden, securitygelden en de passagiersbelastingen worden voornamelijk gedifferentieerd naar passagierssegment (O/D en transfer) en/of bestemming. Bij de landings-, parkeer- en geluidsgelden zijn de tarieven veelal afhankelijk van het gewicht en/of de geluidscategorie van het toestel, het tijdstip van de dag en het type afhandeling (connected of disconnected). 

Het onderzoek
Deze benchmark biedt stakeholders waardevolle informatie over de kostenontwikkelingen op Schiphol en haar belangrijkste internationale concurrenten. SEO Economisch Onderzoek monitort sinds 2008 het prijsniveau van Schiphol middels deze benchmark. In deze actualisatie wordt het prijsniveau van Schiphol in de jaren 2013, 2018, 2022 en 2023 vergeleken met dat van twaalf concurrerende luchthavens in Europa en het Midden-Oosten: Brussel, Parijs Charles de Gaulle, Kopenhagen, Düsseldorf, Dubai, Frankfurt, Istanbul, Londen Gatwick, Londen Heathrow, Madrid, München en Zürich.  

Methode
De prijsniveaus op de verschillende luchthavens worden met elkaar vergeleken door hun totale jaarlijkse opbrengsten uit luchthavengelden en overheidsheffingen (aeronautical revenues) te berekenen voor een gelijk verkeerspakket. Dit pakket is gelijk over de jaren en over de luchthavens. Door het gebruik van een uniform verkeerspakket zijn alle verschillen in opbrengsten over de tijd en tussen de luchthavens het resultaat van verschillen in het prijsniveau. Hierdoor vertekent variatie in de vervoersomvang van de benchmarkluchthavens de uitkomsten niet. Het gebruikte verkeerspakket is het verkeer op Schiphol in 2022.