Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Monitor netwerkkwaliteit en staatgaranties

In 2023 stijgt het aanbod van bestemmingen en connectiviteit in Nederland en de luchthavens om ons heen. Schiphol behoort nog wel tot de internationale kopgroep, maar is niet langer koploper in connectiviteit en netwerkkwaliteit.

Luchtvaart

2024-69

Rapport

Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen

SEO heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het prijsniveau op Schiphol vergeleken met dat van twaalf concurrerende luchthavens.

Luchtvaart

2024-65

Rapport

Schiphol: krimpen of verduurzamen?

Milieu- en geluidmaatregelen, waaronder een hogere vliegbelasting, zijn veel beter voor de brede welvaart dan krimp van Schiphol.

2023-27

Rapport

Betekenis van de transferpassagiers op Schiphol

Wat is de betekenis van de transferpassagiers op Schiphol voor de internationale bereikbaarheid van Nederland?

Mededinging

2023-88

Rapport

Monitor netwerkkwaliteit en staatsgaranties

Op Schiphol, de regionale luchthavens en de buitenlandse benchmarkluchthavens zet het herstel van het aanbod van bestemmingen en connectiviteit in 2022 door.

2023-122

Rapport

Minder banen door krimp

Het kabinet wil de komende jaren op Schiphol niet meer dan 440.000 vluchten toelaten. Dit rapport onderzoekt de effecten van dit besluit op de werkgelegenheid en toegevoegde waarde in de luchtvaart.

Luchtvaart

2023-58

Rapport

Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen

SEO heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het prijsniveau op Schiphol vergeleken met dat van twaalf concurrerende luchthavens.

Luchtvaart

2023-31

Rapport

The Price of Net Zero

Flying NetZero-CO2 tegen 2050 verhoogt de uitgaven van de luchtvaartsector met € 820 miljoen aan duurzame vliegtuigbrandstoffen, operaties, luchtverkeersbeheer, nieuwe technologieën en vliegtuigen.

2023-17

Rapport

Maatschappelijke effecten van drones

SEO Economisch Onderzoek, Decisio en To70 hebben een verkennende studie uitgevoerd naar de potentiële maatschappelijke en economische waarde van de Nederlandse dronemarkt.

Luchtvaart

2022-10A

Rapport

Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen

SEO heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het prijsniveau op Schiphol vergeleken met dat van twaalf concurrerende luchthavens

Luchtvaart

2021-111