Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Maatschappelijke effecten van drones

SEO Economisch Onderzoek, Decisio en To70 hebben een verkennende studie uitgevoerd naar de potentiële maatschappelijke en economische waarde van de Nederlandse dronemarkt.

Luchtvaart

2022-10A

Rapport

Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen

SEO heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het prijsniveau op Schiphol vergeleken met dat van twaalf concurrerende luchthavens

Luchtvaart

2021-111

Rapport

Maatschappelijke kosten en baten van Maastricht Aachen Airport

De provincie Limburg wil een besluit nemen over de toekomst van Maastricht Aachen Airport. Welke groei wil de provincie mogelijk maken, of moet worden nagedacht over verkleining of sluiting van de luchthaven? De provincie heeft SEO gevraagd een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uit te voeren.

Kosten-batenanalyse Luchtvaart

2022-18

Rapport

Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2021

SEO levert een flinke bijdrage aan de jaarlijkse Economische Verkenningen voor de Metropoolregio Amsterdam

Arbeidsmarkt Financiële markten

2021-123

Rapport

Beleidsdoorlichting Natuur en biodiversiteit 2015-2019

Doeltreffendheid en doelmatigheid van artikel 12 van de begroting van het Ministerie van LNV

Kosten-batenanalyse

2021-54

Rapport

Een nationaal ticketgarantiefonds

SEO en Lexavia hebben in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de vormgeving, de effecten en de alternatieven van een nationaal ticketgarantiefonds.

Luchtvaart

2021-27

Rapport

Study on the economic developments of the EU Air Transport Market

SEO Economisch Onderzoek en EGIS hebben in opdracht van de Europese Commissie de economische ontwikkelingen op de EU-luchtvaartmarkt in kaart gebracht. De studie dient als ondersteunend document voor het nieuwe luchtvaartbeleid van de EU. Vóór de pandemie ontwikkelde de Europese luchtvaartsector zich sterk. De ontwikkelingen in de luchtvaartsector zullen de komende jaren vooral worden beïnvloed door het herstel van de COVID-19-pandemie en verduurzaming.

Luchtvaart

2021-26

Rapport

Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen 2020

Onderzoek naar het prijsniveau van Schiphol ten opzichte van 12 concurrenten in Europa en het Midden Oosten.

Luchtvaart

2021-04

Rapport

Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2020

SEO levert een flinke bijdrage aan de jaarlijkse Economische Verkenningen voor de Metropoolregio Amsterdam

Innovatie Arbeidsmarkt Financiële markten

2020-96

Rapport

Effecten van extra investeringen door woningcorporaties

Investeren in verduurzaming en nieuwbouw van woningen levert bijna vijftien duizend arbeidsjaren werkgelegenheid op.

Kosten-batenanalyse Duurzaamheid

2020-68