Wat zijn de effecten van kilometerbeprijzing op het bruto binnenlands product? Ondanks het vele onderzoek dat de afgelopen jaren is verricht naar Anders Betalen voor Mobiliteit, is deze vraag vooralsnog onderbelicht gebleven. Deze studie geeft antwoord op deze vraag, en sluit daarbij nauw aan bij eerder onderzoek naar de welvaartseffecten van kilometerbeprijzing: welke welvaartseffecten zijn van invloed op het bbp, welke niet, en in welke mate?