Het onderzoek
De evaluatie van Play to Work valt onder een groter onderzoek waarin interventies worden onderzocht die mogelijk de positie van mbo’ers met een migratieachtergrond bij de overgang naar de arbeidsmarkt kunnen versterken. Het onderzoek wordt uitgevoerd met subsidie van NRO. Het eindrapport wordt verwacht in mei 2023, het vooronderzoek is hier te vinden.

Resultaten
Play to Work (PTW) is een platform dat mbo-opgeleiden in contact brengt met werkgevers door middel van digitale spellen waarmee persoonlijkheid en gedrag worden gemeten. Het platform biedt mbo’ers een laagdrempelige manier van solliciteren en maakt gebruik van soft skills matching om objectiviteit in het sollicitatieproces te waarborgen. PTW is effectief in het bevorderen van de positie van mbo-afgestudeerden op de arbeidsmarkt, maar moet groeien in het aantal aangeboden vacatures om nog succesvoller te worden.

Methoden
In het onderzoek is gesproken met medewerkers van Play to Work, werkgevers, en gebruikers van de app. Onder gebruikers is een digitale enquête uitgezet naar hun ervaringen met Play to Work.