Sinds 20 februari 2003 zijn de Schipholwet en de Luchthavenbesluiten van kracht en is het vijfbanenstelsel in gebruik genomen. Het Rijk stelt op die manier met regels en grenzen randvoorwaarden aan de effecten van de luchtvaart op de omgeving. Binnen die randvoorwaarden kan de luchtvaartsector zich ontwikkelen.

ontwikkelen binnen de regels en grenzen van de Schipholwet en de luchtvaartbesluiten. Het onderzoek richt zich op de effecten van het beleid in de afgelopen periode, vanaf het moment waarop de wet en de besluiten van kracht werden en op de verwachte effecten in de toekomst.