Het Ministerie van Defensie hanteert sinds juli 2019 een nieuwe aanpak voor de re-integratie van langdurig zieke militairen: de Social Impact Bond (SIB) ‘Joining Forces’. Het re-integratieprogramma bevat een combinatie van interventies om aandacht te besteden aan zowel de belastbaarheid, de weerbaarheid, de zelfwaardering, de motivatie, als ook de vaardigheden van militairen om weer aan het werk te gaan. Met deze aanpak wil Defensie militairen duurzamer laten re-integreren, loonsancties verminderen en tegelijkertijd het welbevinden van militairen waarborgen.

Het onderzoek
SEO Economisch Onderzoek evalueert de werking van de SIB Joning Forces in een meerjarig onderzoek. Deze notitie bevat het resultaat van de tweede evaluatie van de werking van de SIB Joining Forces. Hiervoor zijn op basis van registratie- en enquêtegegevens de gevolgen van de re-integratiedienstverlening vastgesteld. Daarbij is onder andere gekeken naar de werkhervatting, het welbevinden en de mate waarin loonsancties zijn opgelegd. De notitie vormt een vervolg op het eerste evaluatierapport, dat hier te vinden is.

Resultaten
De resultaten geven indicaties dat de SIB effectief is in het bereiken van de doelstellingen. In de eerste plaats slaagt de SIB erin deelnemers vaker en sneller te plaatsen dan in de periode vóór de start van de SIB. In de tweede plaats valt op dat er minder loonsancties worden opgelegd in vergelijking met de periode vóór invoering van de SIB. Destijds kreeg zo’n een op de drie gevallen een loonsanctie door UWV opgelegd, momenteel lijkt dat te gelden voor maximaal 12 procent van de deelnemers. Dat suggereert dat ook de re-integratieverplichtingen beter worden nageleefd sinds invoering van de SIB. Tot slot oordelen de SIB-deelnemers over het algemeen redelijk positief over hun welbevinden en gezondheid. Ook zijn zij erg gemotiveerd om aan het werk te gaan, hoewel deze waardering en motivatie niet toe lijken te nemen gedurende deelname aan de SIB.