Team

Kim van Berkel

Kim van Berkel is onderzoeker binnen het cluster Sociale Zekerheid van SEO Economisch Onderzoek. Zij richt zich in haar onderzoek vooral op beleidsevaluaties gerelateerd aan de sociale zekerheid en arbeidsmarkt.

Naast haar werk volgt Kim momenteel een master beleidseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eerder heeft zij aan deze zelfde universiteit ook een master econometrie afgerond (2022, cum laude). Haar bacheloropleiding deed zij aan het Amsterdam University College (2019, summa cum laude).

In het verleden heeft Kim als onderzoeker gewerkt bij de Hogeschool van Amsterdam. Hier heeft zij onder andere meegewerkt aan het Amsterdams Experiment met de Bijstand, een onderzoek naar de begeleiding van bijstandsgerechtigden in Amsterdam. Daarnaast heeft zij tijdens haar master econometrie stagegelopen bij het Centraal Planbureau, waar zij de causale arbeidsmarkteffecten van de Tozo regeling voor zelfstandigen tijdens de coronacrisis in kaart heeft gebracht.

Wilt u weten wat Kim voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met haar op:

k.vanberkel@seo.nl