Dit rapport bevat een inventarisatie van de maatschappelijke kosten en baten van het harmoniseren of integreren van voorschoolse voorzieningen. Voorschoolse voorzieningen bestaan uit kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie. Harmonisatie betekent in dit onderzoek het verkleinen van verschillen (bijvoorbeeld met betrekking tot financiering of kwaliteitseisen) tussen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Integratie heeft de betekenis van het samengaan van opvang en educatie of het in elkaar opgaan van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

Om de effecten van harmonisatie en integratie te inventariseren is eerst de huidige praktijk van de kinderopvang, peuterspeelzalen en voorschoolse educatie in kaart gebracht. In overleg met de opdrachtgever is vervolgens een keuze gemaakt voor de precieze invulling van vier te inventariseren varianten van harmonisatie en integratie. De inventarisatie van de kosten en baten bij elk van deze varianten bestaat uit de inventarisatie van invloed op de kosten van het aanbieden van opvang en educatie, inventarisatie van de effecten op de arbeidsparticipatie van ouders, inventarisatie van de effecten op de ontwikkeling van de kinderen en van de gevolgen daarvan op latere leeftijd. Ten slotte zijn de effecten geconfronteerd met geformuleerde beleidsdoelstellingen op het terrein van voorschoolse voorzieningen.