Resultaten
Een deel van de zelfstandigen heeft een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering met een eindleeftijd die lager ligt dan de AOW-leeftijd. Het gaat om twee groepen. De eerste groep betreft verzekerden met een eindleeftijd van 65 jaar die, doordat de AOW-leeftijd is verhoogd, geconfronteerd worden met een gat tussen de verzekerde eindleeftijd en de nieuwe AOW-leeftijd. De tweede groep betreft zelfstandigen met een zwaar beroep. Zij kunnen zich vaak niet verzekeren tot de AOW-leeftijd. SEO heeft voor het  ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzocht hoe groot de problemen zijn en welke oplossingen mogelijk zijn.

Degenen met een eindleeftijd van 65 jaar (de oude AOW-leeftijd) lopen het risico dat zij tussen de eindleeftijd en de AOW-leeftijd een periode zonder uitkering hebben (het AOW-hiaat). Naar schatting 8.100 zelfstandigen ontvingen eind 2017 al een uitkering die doorloopt tot het 65ste jaar, terwijl hun AOW-leeftijd hoger ligt. De AOW-overbruggingsregeling biedt voor het overgrote deel van hen geen oplossing.

Degenen met een zwaar beroep hebben verschillende mogelijkheden om zich te verzekeren tot de aow-leeftijd. Daarbij geldt wel dat er sprake is van een (zeer) beperkte dekking, bijvoorbeeld een beperking van de uitkeringsduur, of een relatief hoge premie. Uitbreiding van de doelgroep van de vrijwillige verzekering bij UWV kan een optie zijn om zelfstandigen met een zwaar beroep de mogelijkheid te geven zich te verzekeren vanaf de eindleeftijd in de polis van de private verzekering tot de aow-leeftijd. Een verplichte verzekering voor zelfstandigen kan er in de toekomst voor zorgen dat zelfstandigen met een zwaar beroep tegen een betaalbare premie verzekerd zijn tot aow-leeftijd. De mate waarin is echter wel afhankelijk van de vormgeving van de verplichte verzekering.

Gebruikte methode
Het onderzoek is verricht op basis van literatuurstudie, interviews met verzekeraars en UWV en een data-uitvraag bij verzekeraars via het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars.