Over de Nederlandse Innovatie Monitor:

Hoe innovatief zijn Nederlandse organisaties? Hoe geven zij vorm aan hun duurzaamheidsambities? En wat vindt het bedrijfsleven nu eigenlijk van ondernemen in Nederland? Zoals sinds 2005 gebruikelijk, is in het voorjaar de Nederlandse Innovatie Monitor uitgezet om een overzicht te geven van de stand van zaken op het gebied van innovatie in ondernemend Nederland. Middels een online vragenlijst zijn leidinggevenden en bestuurders ondervraagd over onderwerpen zoals innovatie, digitalisering, duurzaamheid en hun toekomstplannen. Deze enquêtedata zijn verrijkt met administratieve bedrijvendata van het CBS. Dit initiatief van het Amsterdam Centre for Business Innovation (ACBI) van de Amsterdam Business School (ABS) wordt mede uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek (SEO) en is deels gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De kernbevindingen op een rij:

  • Aandeel klimaatambitieuze bedrijven stijgt voor derde jaar op rij;
  • Bedrijven met een relatief grote ecologische voetafdruk hebben vaker meer tijd nodig;
  • Bedrijfsleven draagt vooralsnog met name bij aan economische ontwikkelingsdoelen…
  • … maar vindt dat verduurzaming van het leefklimaat meer prioriteit verdient;
  • Wetgeving, belastingen en sociale samenhang verbeterpunten ondernemingsklimaat;
  • Geen eenduidig beeld over of ondernemingsklimaat verslechtert;
  • Steun voor sancties tegen Rusland is groot, zelfs bij gevolgen voor de winstgevendheid;
  • Bijna helft van medewerkers beschikt nu al over de in 2030 benodigde vaardigheden.