Zowel de overheid als partijen in de zorg en het onderwijs investeren in ICT om de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid te verbeteren. Om meer inzicht te krijgen in wat dat oplevert heeft SEO Economische Onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken 16 maatschappelijke kosten-batenanalyses uitgevoerd op case- en literatuurstudies over ICT-projecten in de zorg en in het onderwijs.

Voorbeelden hiervan zijn het op afstand (thuis) monitoren van chronisch zieken met ICT, het ondersteunen van de samenwerking tussen zorgprofessionals door medische beelduitwisseling en het tegengaan van uitval van leerlingen in het onderwijs.

Uit dit onderzoek blijkt dat ICT investeringen door de overheid in de zorg en het onderwijs die de communicatie tussen instellingen onderling of met de cliƫnt verbeteren, goed zijn voor het maatschappelijk rendement. Deze investeringen leiden namelijk tot minder reiskosten, een grotere kwaliteit van zorg en onderwijs, kortere doorlooptijden en het doelmatiger aanwenden van capaciteit. Bovendien kunnen door ICT-toepassingen nieuwe groepen worden bereikt die anders niet behandeld of geschoold zouden worden.

De onderzochte projecten waarbij ICT als hulpmiddel in de klas wordt ingezet, leveren geen eenduidig positief maatschappelijk rendement op. Dit komt volgens de onderzoekers doordat deze investeringen niet leiden tot een fundamentele verandering van het proces van lesgeven. Een andere reden kan zijn dat dit type investeringen al door de instellingen zelf worden gedaan, als zij een positief effect hebben voor de instelling. Het stimuleren door de overheid hiervan is dan meestal niet nodig.