De Erasmus School of Law, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam, heeft in het recente verleden overwogen om een nieuwe internationale bacheloropleiding ‘Law and Economics’ (IBLE) aan te bieden. SEO Economisch Onderzoek heeft de potentiële markt voor deze opleiding verkend en de potentiële behoeften van studenten én werkgevers in kaart gebracht. Het onderzoek reikt voornamelijk kwantitatieve informatie aan voor de beantwoording van de vraag: is de arbeidsmarkt gebaat bij een nieuwe universitaire Engelstalige bacheloropleiding Law & Economics?

In Nederland bestaat in het studiejaar 2008/2009 geen universitaire bacheloropleiding Economie & Recht. Wel bieden alle universiteiten een bacheloropleiding Economie of een bacheloropleiding Recht aan. Studenten hebben hier de keuze uit 27 opleidingen. Het aanbod van relevante masteropleidingen is nog groter, namelijk 75. Hiervan zijn er drie op het gebied van Economie & Recht.

Management, Economie en Recht (MER) is de meest relevante hbo-bacheloropleiding en wordt aangeboden op maar liefst zeventien verschillende hogescholen. Daarnaast bieden hogescholen voornamelijk economische bacheloropleidingen aan. In totaal gaat het om achttien opleidingen bij 27 hogescholen.

In de omringende landen België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland is het aanbod van relevante opleidingen groot. Vooral Engeland en Ierland zorgen hiervoor. Desondanks bestaat de meerderheid hiervan uit opleidingen Economie of Recht. Opleidingen die beide studiegebieden combineren zijn beperkt.

Het bedrijfsleven heeft behoefte aan mensen met een economische en juridische achtergrond. Wel is vaker masterniveau gewenst. De carrièremogelijkheden na de studie zijn divers, maar afhankelijk van het eindniveau van de student. De Engelse voertaal van de opleiding lijkt geen toegevoegd aspect van de opleiding te zijn, maar dat kan berusten op een selectie-effect. Verder heeft het bedrijfsleven momenteel last van de economische crisis, die het voor hen moeilijk maakt om in te schatten wat de arbeidsmarktkansen zijn van afgestudeerde studenten in de toekomst.