Het onderzoek
De regeling Andere dag- en weekindeling G5 is een maatregel ter bestrijding van het lerarentekort in de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere (de G5). Met de regeling mocht in de schooljaren 2020/2021 tot en met 2023/2024 een deel van de onderwijstijd worden ingevuld door professionals uit andere sectoren dan het onderwijs, met activiteiten (vooral) gericht op creatieve, sociale, technische of digitale vaardigheden. In schooljaar 2023/2024 zijn er 61 aangemelde scholen, verdeeld over Almere en Amsterdam. Ook scholen in Rotterdam, Den Haag en Utrecht maken gebruik van de mogelijkheden van de regeling, maar hebben zich niet aangemeld voor de regeling. 

Resultaten
Over het algemeen zijn betrokken actoren (schoolleiders, bestuurders, onderwijsgevend personeel, ouders, leerlingen en andere professionals) tevreden met de inzet van de andere professionals. Door de regeling ervaren de meeste schoolleiders en onderwijsgevend personeel positieve gevolgen voor de continuïteit van het onderwijs en het verminderen van het personeelstekort.  

De (zelf gerapporteerde) impact van de regeling op de onderwijskwaliteit is deels positief. Vier op de tien schoolleiders en onderwijsgevend personeel ervaren positieve gevolgen voor de onderwijskwaliteit. Dat komt allereerst door de verbeterde continuïteit van het onderwijs, waardoor leerlingen minder vaak thuiszitten. Daarnaast verzorgen andere professionals verrijkende vakken met een rijker curriculum tot gevolg, maar daardoor kunnen leraren zich ook richten op de kernvakken. Echter zijn er ook knelpunten geïdentificeerd. Zo bepalen de pedagogische en didactische vaardigheden van de andere professional het succes van de inzet.  

Andere resultaten zijn te vinden in het rapport. De belangrijkste resultaten zijn samengevat in de volgende figuur: 


Methode

Door middel van jaarlijkse digitale vragenlijsten onder schoolleiders, onderwijsgevend personeel, ouders en de andere professionals en (jaarlijkse) verdiepende interviews en schoolbezoeken zijn de resultaten in kaart gebracht. Tijdens de looptijd van het onderzoek is een aanmeldsysteem ingericht om de aanmeldingen voor de regeling te monitoren.