Resultaten
De markt voor de distributie van leermiddelen is geconcentreerd, maar het aantal inschrijvers per aanbesteding is over tijd toegenomen. Het belang van prijs in aanbestedingen is hoog door de specifieke toepassing van prijswegingen gebaseerd op kortingspercentages, dit geldt ook voor de enkele aanbestedingen waarin per perceel een titel is uitgevraagd. Het rapport signaleert verder dat er een sterke ontwikkeling gaande is waarbij scholen meer georganiseerd gaan inkopen, dit geldt vooralsnog niet voor de inkoop van leermiddelen.

Het onderzoek
SEO Economisch Onderzoek heeft in opdracht van VanDijk de marktwerking voor de distributie van leermiddelen in kaart gebracht. Als startpunt is hiervoor het SEO-rapport uit 2017 gebruikt. Het huidige onderzoek presenteert de meest recente informatie over de concentratie in deze markt, gaat in detail in op de aanbestedingen in de periode 2012-2018, anlayseert de prijs/kwaliteitsverhouding in de aanbestedingen en kijkt naar de impact van het aanbesteden per titel op de prijsontwikkeling.