In Nederland bestaan ambities om in 2018 of 2022 het WK voetbal te organiseren, samen met België. Hiervan worden positieve impulsen verwacht voor het imago van Nederland, het toerisme en de economische groei. Ook krijgt het organiserend comité een vooraf vastgestelde bijdrage van de FIFA. De opbrengsten van de tickets, TV rechten en merchandising gaan naar de FIFA. Daarnaast draagt het organiseren van een WK bij aan het gevoel van nationale trots en draagt dit bij sommige mensen veel bij aan het geluk.

De kandidaatstelling betreft zowel het WK van 2018 als dat van 2022. De FIFA zal beide eindtoernooien tegelijkertijd toewijzen op 2 december 2010. Er zal zowel een bid worden ingediend voor de organisatie in 2018 als een bid voor de organisatie in 2022. Deze biedingen zullen sterk op elkaar lijken. De kandidaat-landen moeten op 14 mei 2010 een bidbook aan de FIFA overhandigen, waarin ze toelichten hoe zij het WK zouden organiseren, mochten ze het toegewezen kregen.

De nationale overheden en de stedelijke overheden moeten achter een bid staan. Zo moeten ze bereid zijn mee te werken met de organisatie, eventueel om te investeren in de stadions en om de veiligheid te garanderen. Bij de beslissing om achter dit besluit te staan heeft de rijksoverheid SEO Economisch Onderzoek gevraagd een maatschappelijke kosten-batenanalyse te maken waarin alle kosten en baten voor de hele Nederlandse samenleving (KNVB, LOC, bedrijven, burgers, de overheden en de fiscus) overzichtelijk en zo kwantitatief mogelijk zijn weergegeven. Het gaat hierbij zowel om harde en in geld gewaardeerde effecten (zoals de kosten van beveiliging en inkomsten van toeristen) als om niet direct in geld gewaarde effecten (zoals trots op Nederland voor de goede organisatie, kansen om sporten te promoten). Veel effecten zijn alleen op basis van kentallen in te schatten, wat een globale inschatting van de kosten en baten oplevert. Dat heeft twee redenen. Ten eerste was de doorlooptijd van dit onderzoek beperkt. Ten tweede waren veel details tijdens dit onderzoek nog niet bekend. Zo was de begroting van het Local Organising Committee (LOC) nog niet af. In deze studie hebben we het daarom over een kengetallen kosten-batenanalyse (KKBA).

De belangrijkste conclusie is dat de financieel-economische baten van een WK voetbal in Nederland niet opwegen tegen de kosten. Daar staat echter tegenover dat het organiseren van een WK leidt tot meer gevoelens van trots, geluk, saamhorigheid en nationale identiteit. Als dit effect per Nederlander minstens € 9 bedraagt en de kosten worden beperkt, dan kan het WK maatschappelijk rendabel zijn.