Grootzakelijke postverzenders, bedrijven die jaarlijks meer dan 1 miljoen poststukken versturen, wisselen vaker van postbedrijf en van type postdienst dan kleinzakelijke postverzenders. Sinds 2010 is één derde van hen overgestapt naar een ander postbedrijf. Nog eens 55 procent van hen wisselde van postdienst binnen hetzelfde postbedrijf. Dit blijkt uit een enquête onder postverzendende bedrijven in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Het onderzoek concentreert zich op partijenpost: meerdere poststukken die gezamenlijk, gelijktijdig en tegen dezelfde voorwaarden (waaronder bezorgsnelheid) door bedrijven ter verzending worden aangeboden.

Mede doordat zij vaker overstappen, ervaren grootzakelijke postverzenders ook meer drempels bij het overstappen: 16 tot 31 procent heeft hier ervaring mee, tegenover 7 tot 8 procent van de kleinzakelijke postverzenders. Vooral het wisselen van postbedrijf levert problemen op: het weghalen van volume bij het huidige postbedrijf zorgt ervoor dat de postverzender onder het (contractueel overeengekomen) minimum jaarvolume bij zijn huidige aanbieder komt, en dat hij kortingen misloopt op de producten die hij bij zijn huidige aanbieder blijft afnemen.

In een apart onderdeel van de enquête is geanalyseerd in hoeverre zakelijke postverzenders gevoelig zijn voor prijsveranderingen. Met behulp van een zogeheten vignettenanalyse is geschat welk deel van het postvolume in een bepaald marktsegment verloren gaat als gevolg van een stijging van de marktprijs. Een postverzender heeft hierbij keuze tussen vier marktsegmenten: zeer tijdkritische post (postbezorging binnen 24 uur), tijdkritische post (postbezorging binnen 48 uur) en niet-tijdkritische post (postbezorging na 72 uur of langer), waarbij laatstgenoemde uitgesplitst naar ongecodeerd/ongesorteerd en gecodeerd/gesorteerd aangeleverde partijenpost. Naast overstap naar één van de drie andere marktsegmenten, kan de postverzender overstappen naar digitale communicatiemiddelen (zoals e-mail) of helemaal afzien van verzending.

Uit de vignettenanalyse blijkt dat zakelijke postverzenders sterk reageren op prijsstijgingen: bij een prijsstijging van 10 procent in een bepaald marktsegment verschuiven zij 36 tot 51 procent van hun volume naar andere segmenten en naar digitale communicatiemiddelen. Het ‘aangrenzende’ goedkopere marktsegment is de eerste keuze bij overstap. Voor de voordeligste vorm van partijenpost (>=72-uurspost gecodeerd/gesorteerd aangeleverd) betekent dit dat digitale verzending het aantrekkelijkste alternatief is.