Deze rapportage beschrijft de ontwikkeling van een korte- en middellange termijn prognosemodel voor Nederlandse luchthavens. Dit prognosemodel is ontwikkeld in opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Met dit model wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige vervoersvraag op basis van verschillende macro-economische variabelen. Daarnaast kunnen de effecten van een verandering in het aanbod op één of meerdere luchthavens in Nederland of in de grensstreek worden doorberekend. Zo kan de vraagverschuiving in de Nederlandse markt worden ingeschat wanneer het aantal vluchten op een regionale luchthaven wordt verhoogd of wanneer de prijzen worden verlaagd.