Resultaten
Uit SEO-onderzoek blijkt dat het toegankelijker publiceren van documenten op het internet een groot aantal baten met zich meebrengt voor bijvoorbeeld onderzoekers, docenten, journalisten en visueel gehandicapten.

Het onderzoek
De Koninklijke Bibliotheek wil digitale archieven beter toegankelijk maken via het internet via ‘web publications’. Het gaat bijvoorbeeld om het toevoegen van informatie aan documenten en om nieuwe manieren van zoeken binnen de documenten.

Methode
SEO heeft voor dit onderzoek een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) ‘als denkkader’ uitgevoerd. Daarin worden de kosten en baten (nog) niet gekwantificeerd, maar wel in kaart gebracht.