In drie scenario’s is doorgerekend wat het verschil in kosten en opbrengsten is tussen de huidige maatschappij en een samenleving waarin nooit is gerookt. In het middenscenario is het saldo van kosten en opbrengsten 33 miljard euro negatief per jaar. De kosten van roken worden voor het grootste deel veroorzaakt door het verlies van gezonde levensjaren en verlies van kwaliteit van leven als gevolg van roken. Andere grote kostenposten zijn productieverlies als gevolg van roken en de hogere zorgkosten van rokers. Daartegenover staan baten doordat mensen die eerder overlijden als gevolg van roken geen zorgkosten maken en pensioenuitkeringen ontvangen.