Het onderzoek
De faculteit Economie & Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft het voornemen om een bachelor en een master Data Science & Business Analytics te starten. De opleidingen bieden een combinatie van Analytics-, Business- en Computer Science-vakken aan. De UvA heeft SEO gevraagd te onderzoeken welke arbeidsmarktbehoefte er bestaat aan deze opleidingen en in hoeverre er ruimte is voor de nieuwe opleidingen in het Nederlandse opleidingsaanbod.

Een grote arbeidsmarktbehoefte…
Uit de analyses blijkt dat er een grote arbeidsmarktbehoefte is aan afgestudeerden Data Science &  Business Analytics. Afgestudeerden van aan de Bachelor Business Analytics verwante opleidingen studeren op grote schaal (ca. 90 procent) direct door in een Master. Onderstaande tabel laat zien dat verwante opleidingen van de nieuwe Master Data Science & Business Analytics een zeer goed arbeidsmarktperspectief hebben. Verwante opleidingen zijn opleidingen die qua inhoud overeenkomsten vertonen met de nieuwe Master en die dus ook vergelijkbare vakken aanbieden.

In vergelijkingen met opleidingen op het terrein van Economie en Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde en Artificial Intelligence en overige wo-masters hebben afgestudeerden van verwante opleidingen een goede baankans vlak na afstuderen, een korte duur tot een baan van substantiële omvang met een substantieel salaris, een hoog maand- en uurloon en een hoge kans op een vast contract. Uit een enquête blijkt dat potentiële werkgevers veel plaatsen en vacatures hebben voor afgestudeerden van verwante opleidingen. Bovendien verwachten ze dat de vraag naar afgestudeerden Data Science & Business Analytics de komende jaren alleen maar zal toenemen.

…en ruimte voor nieuwe opleidingen
De instroomcijfers van DUO laten zien dat aan Business Analytics verwante Bachelors en Masters verhoudingsgewijs een grote instroom hebben. Dit geeft aan dat er groeiende populariteit is in het volgen van een verwante opleiding. De sterke groei heeft bij één verwante opleiding gezorgd voor een numerus fixus. Het is een signaal dat de capaciteit van deze opleiding gelimiteerd is.

Het aantal afgestudeerden van verwante Masters (600 tot 700 per jaar) is onvoldoende om de vraag naar afgestudeerden Data Science & Business Analytics (minimaal 220 vacatures bij de twintig geënquêteerde bedrijven) te vervullen. Deze ontwikkelingen wijzen erop dat er ruimte is voor een nieuwe opleiding die Analytics, Business en Computer Science combineert.

Methoden
SEO heeft diverse databronnen gebruikt voor dit onderzoek: CBS Microdata, arbeidsmarktprognoses van ROA, DUO inschrijvingsdata en een enquête onder potentiële werkgevers van afgestudeerden van de nieuwe opleidingen.