Momenteel zijn er diverse aanbieders die gebruikmaken van de mogelijkheid om maatwerk oplossingen aan te bieden. Daarnaast zijn er initiatieven zoals de perspectiefverklaring en de arbeidsmarktscan die voor bepaalde groepen (bijvoorbeeld flexwerkers) tot een schatting van het inkomensperspectief komen. Beide hebben een prospectief element in de zin dat ze de kans proberen te schatten dat een leningnemer op termijn minimaal een inkomen verwerft dat gelijk is aan het huidige.

In het empirisch onderzoek naar de voorspelkracht van verschillende modellen voor bestendig inkomen vergelijken we de voorspelkracht van het model op basis van de TR, dat primair gebruikmaakt van het huidig inkomen, met meer uitgebreide modellen. Een eerste bevinding is dat de huidige praktijk, het voorspelmodel op basis van het huidig inkomen, al een relatief hoge voorspelkracht heeft voor het voorspellen van de kans op een (grote) inkomensdaling. Dit model kan worden aangevuld met verschillende achtergrondkenmerken. Als het huidige model wordt aangevuld met alleen de variabelen leeftijd, inkomstenbron en opleidingsniveau, neemt de voorspelkracht beperkt toe. Gegeven het feit dat ook de kosten van het meenemen van deze variabelen relatief beperkt zijn omdat de hypotheekverstrekker toch al over deze informatie beschikt of deze informatie relatief eenvoudig kan verkrijgen, is het te overwegen deze informatie systematisch mee te nemen in het geval van maatwerk.

Daarnaast blijkt uit de analyse dat zowel de modellen zelf, als de voorspelkracht ervan behoorlijk uiteenlopen tussen verschillende doelgroepen (jongeren, senioren, ondernemers). Het is daarom nuttig om beoordeling van de kredietwaardigheid te differentiƫren naar specifieke doelgroepen, hetgeen in de praktijk ook al gebeurt.