Team

Nils Verheuvel

Nils Verheuvel is onderzoeker bij het cluster Financiële Markten & Finance. De focus van zijn onderzoeken liggen bij beleidsevaluatie, marktanalyses en de interactie tussen financiële markten en de reële economie. Nils is sinds 2018 werkzaam bij SEO Economisch Onderzoek.

Nils’ expertise ligt op het gebied van scherpe kwantitatieve analyse, grondige deskresearch en literatuurstudies, in het bijzonder op het gebied van financiële markten en instellingen. Nils heeft bij SEO gewerkt aan verschillende onderzoeken naar het in kaart brengen van economisch gedrag op verschillende markten. Zijn onderzoeken zijn gericht op de woningmarkt, kredietverlening, het berekenen van de economische toegevoegde waarde van een sector en op de beloningshoogte en -structuur en prikkelwerking van beloningspakketten voor topbestuurders. Ook heeft hij onderzoek gedaan naar de Corporate Governance Code en governance in de pensioen- en zorgsector. Daarnaast heeft hij enkele evaluaties van beleidsmaatregelen en organisaties, zoals het Kifid, uitgevoerd.

Nils is cum laude afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam voor zijn bachelor en zijn twee masteropleidingen: International Economics en Policy Economics. In zijn wetenschappelijke onderzoek richt Nils zich op de interactie tussen financiële markten en de reële economie en dan specifiek de relatie tussen trade finance en internationale handel. Daarnaast doet hij onderzoek naar vernieuwende kwantitatieve methodes, zoals de synthetic control methode, en naar de liquiditeit van staatsobligaties.

Wilt u weten wat Nils voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

n.verheuvel@seo.nl

020 525 1648