Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Evaluatie PSD2

PSD2 draagt bij aan meer concurrentie op de markt voor betaaldiensten en aan een gelijker speelveld tussen aanbieders. Het gebruik van PSD2-diensten is echter nog beperkt. PSD2 bevat adequate waarborgen voor gegevensbescherming. Wel zijn er enkele aandachtspunten voor de wetgever en toezichthouders.

Financiële markten

2022-65

Rapport

Update: Effecten verlaging maximale kredietvergoeding

Deze notitie geeft een update van de geobserveerde en verwachte effecten van een eventuele structurele verlaging van de maximale kredietvergoeding.

Financiële markten

2022-08

Rapport

Monitor Nederlandse Corporate Governance Code boekjaar 2020

In opdracht van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft SEO Economisch Onderzoek de naleving en kwaliteit van toelichting gemonitord van een thematische selectie aan rapportagebepalingen uit de Nederlandse Corporate Governance Code.

Corporate Governance

2021-112

Rapport

Waar gaat het heen? Hypotheekrenteaftrek 2021-2050

De netto genoten hypotheekrenteaftrek daalt de komende decennia aanzienlijk. Dit is het gevolg van reeds ingezet beleid en volgt uit modelmatige doorrekeningen voor de periode 2021-2050.

Financiële markten Corporate Governance Innovatie Mededinging en regulering

2021-72

Rapport

Evaluatie schenkingsvrijstelling eigen woning

Schenkingen onder de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning in 2017 en 2018 hebben de totale hypotheekschuld in Nederland met hoogstens drie promille verlaagd. Onderwaterproblematiek speelt in deze jaren nauwelijks. Bovendien bereikt de schenkingsvrijstelling huishoudens met een relatief gunstige financiële uitgangssituatie.

Financiële markten

2021-33

Rapport

Continuïteit in de bekostiging van politie, openbaar ministerie en rechtspraak

SEO heeft samen met AEF de effecten onderzocht van bezuinigingen en extra uitgaven bij politie, openbaar ministerie en rechtspraak in de periode 2010 – 2020.

Kosten-batenanalyse

2021-19

Rapport

Effecten verlaging maximale kredietvergoeding

Een verlaging van de maximale kredietvergoeding op consumptief krediet raakt vooral het aanbod van kleinere kredieten. Omdat bij kleine kredietbedragen een verlaging van de rente in euro’s weinig verschil maakt, is er waarschijnlijk geen effect op de vraag naar consumptief krediet. Indien ook grotere kredieten worden geraakt door de verlaging, treden er waarschijnlijk wel vraageffecten op.

Financiële markten

2020-91

Rapport

Notitie ‘Gulden financieringsregel’

De centrale vraag in dit onderzoek is of de gulden financieringsregel bijdraagt om investeringen en transformaties te realiseren om de doelen van verbeterd verdienvermogen, een inclusieve samenleving en een leefbaar Nederland te bereiken.

Financiële markten

2020-93

Rapport

Monitor Code Pensioenfondsen boekjaar 2019

De naleving van de Code Pensioenfondsen is met 98,5 procent hoog, dit is een verbetering ten opzichte van 2014. De naleving bij diversiteitsnormen blijft een aandachtspunt. Fondsen reflecteren ook in bredere zin op de Code in de jaarverslagen en waarderen bijvoorbeeld de concrete handvatten die de Code biedt.

Corporate Governance Financiële markten

2020-76

Rapport

Horizonscan Nationale Veiligheid 2020

De Horizonscan Nationale Veiligheid 2020 verkent trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor de Nederlandse nationale veiligheid. SEO heeft de verkenning op het gebied van internationale economie uitgevoerd.

Internationale Economie

2020-99