Monitor Genderdiversiteit 2022
Een geëmancipeerde samenleving vraagt om een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen, mannen en non-binaire personen in topposities. Voor meer genderdiversiteit in de top van het bedrijfsleven is sinds 1 januari 2022 de Wet “Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen” van kracht. Deze wet omvat onder meer een ingroeiquotum: wordt met een benoeming niet aan de minimumeis van een derde vrouw/man voldaan, dan blijft de stoel leeg. Daarnaast heeft het kabinet begin 2022 het voornemen uitgesproken “de komende periode stevig in te zetten om ook in de (semi-)publieke sector het proces voor meer vrouwen in de top te versnellen”.

Om de voortgang te meten op het gebied van genderdiversiteit in de top van de (semi)publieke sector, heeft SEO Economisch Onderzoek de opdracht gekregen om gedurende de periode 2022-2027 jaarlijks een monitor uit te brengen. Naast een beschrijving van de trends en ontwikkelingen in de aantallen, gaat de monitoringsrapportage in op het ‘verhaal achter de cijfers’. Dit doen we op basis van een jaarlijks themaonderzoek naar het diversiteitsbeleid van (semi)publieke organisaties. Ook hebben we het dashboard ‘Genderdiversiteit in de top van de (semi)publieke sector’ doorontwikkeld, waar alle gegevens per instelling ieder jaar zijn terug te vinden.

Monitor Genderdiversiteit 2022
In december 2022 is de eerste monitoringsrapportage verschenen en naar de Tweede Kamer verstuurd. De monitor laat een gemiddelde stijging in het gemiddelde aandeel vrouw zien van 35 naar 37 procent ten opzichte van een jaar eerder. Tegelijkertijd bevindt voor meer dan de helft van de bestuursorganen het aandeel vrouwen zich onder de kritische massa van 30%, en blijft het gemiddelde voor verschillende sectoren en type instellingen achter bij het totaal. De verschillen tussen sectoren, organisaties en organen onderstrepen het belang om met behulp van het Dashboard ‘Genderdiversiteit in de top van de (semi)publieke sector’ verder te kijken dan gemiddelden.

Themaonderzoek: een heldere visie op diversiteit
In het themaonderzoek van de Monitor Genderdiversiteit 2022 staat ‘een heldere visie op diversiteit’ centraal. Een heldere visie op diversiteit bevordert de intrinsieke motivatie binnen de organisatie, helpt bewustzijn binnen de organisatie te vergroten en geeft richting aan het diversiteitsbeleid.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden geven we zicht op een aantal ‘best practices’ en ‘lessons learned’ uit de sector:

  • Creëer draagvlak voor meer diversiteit in de top door stakeholders te betrekken en de belangen in de organisatie als vertrekpunt te nemen;
  • Voorkom stigmatisering door naar diversiteit én inclusie te kijken met een intersectionele blik;
  • Kies voor duidelijke communicatie door de interne en externe visie te stroomlijnen, heldere taal te gebruiken en de visie te laten uitdragen door de top;
  • Vertaal de visie naar beleid door te werken met gerichte interventies en implementatie van beleid.