Team

Marilou Vlaanderen

Marilou Vlaanderen is onderzoeker binnen het cluster Finance en Financiële markten. Voordat zij bij SEO in dienst trad, vervulde zij de functie van kwantitatief onderzoeker bij APE Public Economics. In haar werk combineert ze kwalitatieve en kwantitatieve methoden. Hiermee streeft ze naar antwoorden die helpen bij het maken van beslissingen, die zicht geven op wat er goed gaat, of om te leren van lessen uit het verleden. Kortom, antwoorden die mensen verder helpen.

Marilou heeft ruime ervaring met impactanalyses, effectmetingen en marktanalyses. Deze past ze toe binnen ingewikkelde en uitdagende vraagstukken, zoals in het onderzoek naar de aard en de omvang van de illegale trustsector (Ministerie van Financiën), de sociale prestatieanalyse van Qredits (Qredits Microfinanciering) en de kosten-batenanalyse van aliasgebruik in het betalingsverkeer (DNB). Marilou past geavanceerde econometrische modellen en technieken toe, maakt gebruik CBS Microdata, ontwerpt enquêtes, voert interviews uit, organiseert workshops en expertsessies, spreekt aan en fungeert als aanspreekpunt voor opdrachtgever en stakeholders. Daarnaast doet ze wetenschappelijk onderzoek, zoals de ontwikkeling van een Nowcastinginstrument om in tijden van crises beter zicht te krijgen op hoe de economie er op dat moment voor staat.

Marilou behaalde haar bachelorgraad Economics aan Tilburg University en haar mastergraad Economic Development and Growth aan de universiteit Carlos III de Madrid. Het onderzoek van haar masterthesis zette ze voort middels een stage bij een ondernemerschapsinstituut in Mexico en in samenwerking met de regionale overheid.

Wilt u weten wat Marilou voor uw organisatie kan betekenen?

Neem dan direct contact met haar op:

m.vlaanderen@seo.nl

020 525 1669