Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

No worries: Verdiepend onderzoek naar de naleving van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Hoe komt het dat een structureel deel van de ondernemingen geen ondernemingsraad instelt, ook al zijn zij hier wel toe verplicht? SEO sprak met meer dan 30 werkgevers over percepties, belemmeringen en mogelijkheden op het gebied van ondernemingsraden.

Arbeidsmarkt Governance Mededinging

2024-02

Rapport

Monitor Genderdiversiteit 2023: een zichtbaar verschil

Diversiteit en inclusie. Het zijn twee aparte begrippen, maar kunnen niet zonder elkaar. In termen van genderdiversiteit spreken we dit jaar van een ‘zichtbaar verschil’: het gemiddelde aandeel vrouw in de top van de (semi)publieke sector steeg van 37 naar 39 procent. Toch valt op het gebied van een inclusieve cultuur en leiderschap nog op veel plekken winst te behalen. Het themaonderzoek van de Monitor Genderdiversiteit 2023 biedt hiervoor een aantal praktische handvatten.

2024-05

Rapport

Duurzame inzetbaarheid uitzendkrachten

Dit onderzoek geeft een up-to-date en breed beeld van de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten. De duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten is op verschillende vlakken minder ontwikkeld dan bij andere werknemers. Dit geldt in sterkere mate voor niet-Nederlandse uitzendkrachten.

2023-139

Rapport

Een zichtbaar verschil

Genderdiversiteit in de top gaat over de verdeling van mannen, vrouwen en non-binaire personen in topposities. Jaarlijks brengt SEO voor de (semi)publieke top de verdeling in kaart. In 2023 is de tweede monitoringsrapportage verschenen.

2023-115

Rapport

Naleving op de Wet op de ondernemingsraden

Vestigingen met vijftig werknemers of meer zijn conform de Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht een ondernemingsraad (or) in te stellen. Dit nalevingsonderzoek wijst uit dat medio 2023 69 procent van de vestigingen hieraan voldoet. Werkgevers en bestuurders benoemen doorgaans een gebrek aan behoefte onder werknemers als reden om geen or in te stellen.

2023-83

Rapport

Oplossingen voor arbeidsmarktkrapte

Oplossingen voor arbeidsmarktkrapte liggen in het stimuleren van arbeidsmobiliteit, het inzetten van onbenut arbeidspotentieel en de groei van arbeidsproductiviteit.

Arbeidsmarkt

2023-16

Rapport

Monitor Genderdiversiteit

In opdracht van OCW monitort SEO jaarlijks de genderdiversiteit in de top van de (semi)publieke sector. In 2022 stijgt het aandeel vrouw van 35 naar 37 procent. Tegelijkertijd zien we grote verschillen binnen de sector. Dit benadrukt de noodzaak om verder te kijken dan gemiddelden.

Ongelijkheid

2022-141

Rapport

De arbeidsmarkt voor dierenartsen

Dit onderzoek beschrijft en analyseert de huidige en toekomstige arbeidsmarkt voor dierenartsen. Het gaat in op sturingsmogelijkheden om toekomstige tekorten en knelpunten te voorkomen en verhelpen.

2022-69

Rapport

De toekomst van de trustsector

SEO heeft in opdracht van het ministerie van Financiën het onderzoek naar de toekomst van de trustsector uitgevoerd. De door het ministerie van Financiën geformuleerde hoofdvraag van dit onderzoek is: Is bij trustdienstverlening de integriteit voldoende te waarborgen?

Finance

2022-85

Rapport

Evaluatie Qredits

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft SEO economisch onderzoek de doeltreffendheid en doelmatigheid van het microfinancieringsbeleid via Qredits geevalueerd. Qredits is sinds de laatste evaluatie in 2016 in alle opzichten gegroeid. Hiermee bevordert Qredits de toegang tot financiering voor starters en kleine ondernemers. De verstrekte kredieten hebben bovendien een positief effect op de omzet, winst en werkgelegenheid van ondernemers.

Finance

2022-07