Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Oplossingen voor arbeidsmarktkrapte

Oplossingen voor arbeidsmarktkrapte liggen in het stimuleren van arbeidsmobiliteit, het inzetten van onbenut arbeidspotentieel en de groei van arbeidsproductiviteit.

Arbeidsmarkt

2023-16

Rapport

Monitor Genderdiversiteit

In opdracht van OCW monitort SEO jaarlijks de genderdiversiteit in de top van de (semi)publieke sector. In 2022 stijgt het aandeel vrouw van 35 naar 37 procent. Tegelijkertijd zien we grote verschillen binnen de sector. Dit benadrukt de noodzaak om verder te kijken dan gemiddelden.

Sociale ongelijkheid

2022-141

Rapport

De arbeidsmarkt voor dierenartsen

Dit onderzoek beschrijft en analyseert de huidige en toekomstige arbeidsmarkt voor dierenartsen. Het gaat in op sturingsmogelijkheden om toekomstige tekorten en knelpunten te voorkomen en verhelpen.

2022-69

Rapport

De toekomst van de trustsector

SEO heeft in opdracht van het ministerie van Financiën het onderzoek naar de toekomst van de trustsector uitgevoerd. De door het ministerie van Financiën geformuleerde hoofdvraag van dit onderzoek is: Is bij trustdienstverlening de integriteit voldoende te waarborgen?

Financiële markten

2022-85

Rapport

Evaluatie Qredits

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft SEO economisch onderzoek de doeltreffendheid en doelmatigheid van het microfinancieringsbeleid via Qredits geevalueerd. Qredits is sinds de laatste evaluatie in 2016 in alle opzichten gegroeid. Hiermee bevordert Qredits de toegang tot financiering voor starters en kleine ondernemers. De verstrekte kredieten hebben bovendien een positief effect op de omzet, winst en werkgelegenheid van ondernemers.

Financiële markten

2022-07

Rapport

Doorrekening voorstellen Kennisontwikkeling van het Nationaal Groeifonds

SEO Economisch Onderzoek heeft in 2021 en 2022 de economische en maatschappelijke effecten van een aantal projecten binnen de pijler Kennisontwikkeling van het Nationaal Groeifonds doorgerekend.

Onderwijs Kosten-batenanalyse

2021-98 t/m 2021-104, 2023-04, 2023-06

Rapport

Quickscan genderdiversiteit in de (semi-)publieke sector

Financiële markten

2021-106

Rapport

Wettelijke evaluatie Raad voor Accreditatie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft AEF en SEO Economisch Onderzoek verzocht de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Raad voor Accreditatie (RvA) te evalueren.

Financiële markten

2022-12

Rapport

Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2021

SEO levert een flinke bijdrage aan de jaarlijkse Economische Verkenningen voor de Metropoolregio Amsterdam

Financiële markten

2021-123

Rapport

Illegale trustdienstverlening

Voor het ministerie van Financiën heeft SEO een schatting gemaakt van de omvang van de illegale trustsector en de aard van de illegale dienstverlening kwalitatief in kaart gebracht.

Financiële markten

2021-01