Dit rapport bevat het nalevingsonderzoek van de Corporate Governance Code over boekjaar 2016, opgesteld in opdracht van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code. Het rapport bestaat uit twee delen: het nalevingsonderzoek over boekjaar 2016 en een enquête naar de mate waarin vennootschappen in 2017 vooruitlopen op de herziene Code die vanaf 2018 gaat gelden.

De naleving van de Code over boekjaar 2016 is met bijna 99 procent naleving hoog te noemen. In ongeveer 1 procent van de gevallen is niet-naleving vastgesteld. Dit betekent dat een vennootschap een bepaling uit de Code niet toepast en daarbij niet of onvoldoende motiveert dat de bepaling niet wordt toegepast. De naleving over boekjaar 2016 is hoger dan over boekjaar 2015, toen het nalevingspercentage op bijna 97 procent lag. De toepassing is gestegen van bijna 95 procent in 2015 naar bijna 97 procent in 2016. Het aandeel gemotiveerde afwijking is gelijk gebleven.