Deze paper beschrijft de ontwikkeling van een connectiviteitsmodel voor luchtvracht: NetCargo. Het model is gebaseerd op het NetScan-connectiviteitsmodel, dat is aangepast zodat het de eigenschappen van de luchtvrachtmarkt goed weerspiegeld. Zo zijn er in vergelijking met de passagiersmarkt meer indirecte reismogelijkheden en wordt vracht over het algemeen alleen in zogenaamde widebody-vliegtuigen vervoerd. Het NetCargo-model bepaalt de connectiviteit van een luchthaven aan de hand van alle mogelijke directe en indirecte connecties met widebody-vliegtuigen, gewogen naar de kwaliteit van de verbinding.