Wanneer uitnodigingen voor enquêtes worden verstuurd op briefpapier van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) resulteert dit in een 8.1 procentpunt hogere respons, dan wanneer de uitnodiging wordt verstuurd op briefpapier van SEO Economisch Onderzoek. Dit laat zien dat het versturen van uitnodigingen op briefpapier van overheidsinstellingen resulteert in een hogere respons. Onderzoeksinstellingen kunnen op basis van deze resultaten overwegen om vaker uitnodigingen van enquêtes te laten versturen op naam opdrachtgevers als dit overheidsinstellingen betreft.

SEO Economisch Onderzoek (SEO) heeft, in het kader van een onderzoek van het Ministerie van SZW naar leefvormen in relatie tot de AOW, een experiment uitgevoerd. Voor het experiment zijn de helft van de uitnodigingen voor enquêtes verstuurd op briefpapier van het Ministerie van SZW en de andere helft op briefpapier van SEO Economisch Onderzoek. Het experiment beantwoordt de vraag of men sneller of juist minder snel zal deelnemen aan een onderzoek afhankelijk van de afzender.

In totaal zijn 6000 uitnodigingen verstuurd naar ouderen in de leeftijd 65-74 jaar. De steekproef is gelijkwaardig verdeeld in drie groepen, te weten samenwonenden, alleenstaanden en meerpersoonshuishoudens. Binnen deze drie groepen zijn de verschillende versies van het briefpapier willekeurig toegewezen. Om te controleren voor achtergrondkenmerken, zoals de leefvorm, is een standaard regressiemodel gebruikt.