Resultaten
Het doel van het Pro Poor Potato project was het ontwikkelen van een duurzame aardappelwaardeketen in Vietnam. De projectresultaten omvatten de introductie van nieuwe aardappelrassen van hogere kwaliteit op de Vietnamese markt, het trainen van meer dan 2500 aardappeltelers en het vergroten van het bewustzijn van de Vietnamese consument over de voedingswaarde en veelzijdigheid van aardappels. De relevantie van het project was hoog met betrekking tot het genereren van extra inkomsten voor kleine boeren. Het project had als doel het inkomensniveau van kleine boeren te verhogen en de voedselzekerheid van de consumenten en de kleine boeren zelf te verbeteren. Met betrekking tot voedselzekerheid was het project minder relevant. Vietnam heeft zich ontwikkeld tot boven het niveau waarop (een deel van) de inwoners kampt met een tekort aan calorie-inname. Aardappelen bevatten wel meer micronutriënten dan rijst. De Vietnamezen zien de aardappel echter eerder als een vervanging van groenten dan van rijst. De financiering beschikbaar gesteld via FDOV was additioneel en maakte kennisuitwisseling tussen projectpartner Fresh Studio, boeren, handelaren, retailers en eindgebruikers mogelijk. Het is zeer onwaarschijnlijk dat Fresh Studio dit had kunnen doen zonder overheidsfinanciering. De input-additionaliteit van de PepsiCo-bijdrage daarentegen is laag. PepsiCo financierde de training en TA die aan zijn eigen boeren werd gegeven. Deze financiering werd gebruikt als private sector bijdrage aan het FDOV-project. De activiteiten van PepsiCo staan echter grotendeels op zichzelf. Het trainen van de eigen boeren is gunstig voor PepsiCo. Het lijkt dus onwaarschijnlijk dat PepsiCo zonder het FDOV-project geen training en TA aan deze boeren zou hebben gegeven. Het project heeft effectief bijgedragen aan de algemene ontwikkeling van de particuliere sector. Fresh Studio ontwikkelde een uitgebreid netwerk van waardeketenpartijen tijdens eerdere projecten en werkte op passende wijze samen met de belanghebbenden in het huidige project. Het project heeft met succes nieuwe aardappelrassen geregistreerd. Dit duurde echter aanzienlijk langer dan verwacht. Monitoringgegevens laten een opbrengststijging van twintig procent zien van 2016/2017 tot 2018/2019. Er zijn geen gegevens van vóór 2016 beschikbaar, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat voor 2016 significante rendementsverbeteringen zijn gerealiseerd. De Nederlandse aardappel variëteiten brengen daarnaast iets meer op per kilo dan hun belangrijkste Duitse concurrenten. De duurzaamheid van het project is hoog. De nieuw geïntroduceerde Nederlandse rassen zijn concurrerend ten opzichte van andere lokaal geproduceerde aardappelrassen. De Chinese invoer blijft echter goedkoper. Bovendien zijn Chinese aardappels (wel) het hele jaar door beschikbaar. Dit betekent dat de Nederlandse aardappelen als premiumproduct moeten worden gepositioneerd. Vietnamese consumenten lijken bereid te zijn extra te betalen voor deze in Vietnam geproduceerde aardappelen. De betrokkenheid van Fresh Studio bij de Vietnamese landbouwsector is groot. Fresh Studio geeft aan dat het actief zal blijven in het stimuleren van de ontwikkeling van aardappelen in Vietnam.

Het onderzoek
Dit rapport betreft een evaluatie van het project ‘Pro Poor Potato’. Het project ontving subsidie van de Nederlandse overheid via de Faciliteit voor Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). FDOV ondersteunt publiek-private partnerschappen die gericht zijn op de ontwikkeling van de particuliere sector en het verbeteren van de voedselzekerheid in ontwikkelingslanden. Deze evaluatie is de derde van vijf FDOV-projectevaluaties die voor RVO.nl worden uitgevoerd door SEO, PwC en AIGHD. Deze projectevaluatie werd uitgevoerd door SEO.

Gebruikte methode
Deze evaluatie is uitgevoerd met een mix van kwalitatieve en kwantitatieve evaluatiemethoden. Kwalitatieve evaluatiemethoden interviews met projectpartners, boeren en andere belangrijke belanghebbenden (zowel tijdens het veldbezoek in Vietnam als in Nederland) en een analyse van projectdocumenten en andere relevante literatuur. Kwantitatieve methoden omvatten beschrijvende statistische analyse van monitoringdata en surveydata verzameld door Vietinsight.