Team

Thierry Belt

Thierry Belt is werkzaam als onderzoeker binnen het cluster Internationale Economie. Binnen SEO houdt hij zich vooral bezig met toegepaste macro-economie, internationale betrekkingen en evaluaties van beleid en ontwikkelingsprogramma’s.

Terugkerende thema’s hierbij zijn financiële inclusie, voedselzekerheid en duurzaam ondernemen in lage-inkomenslanden. Daarnaast houd hij zich ook bezig met andere internationale vraagstukken omtrent migratie, internationale handel en grensoverschrijdende belastingstelsels. Recentelijk heeft Thierry als ex-post evaluator of ex-ante adviesgever bijgedragen aan verscheidene programma’s van de Wereld Bank, het IMF, het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en verschillende regionale ontwikkelingsbanken en NGO’s.

Door onder anderen zijn werkzaamheden bij SEO heeft hij een ruime beschikking over zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksvaardigheden. Denk hierbij aan enquêtemethoden (zowel het programmeren en uitzetten van enquêtes alsmede de daaropvolgende data-analyse), input-output modelleren, maatschappelijke kostenbaten-analyses, interviews, focusgroepen en literatuurstudies. Thierry werkt daarnaast veelvuldig samen met SEO’s cluster  Finance, Regulation and Governance en heeft daardoor eveneens affiniteit met de financiële sector.

Thierry behaalde de masters “Internationale Economie” en “Business Economics” aan de Universiteit van Amsterdam alvorens hij in dienst trad bij SEO. Tijdens zijn afstudeerfasen heeft hij zowel de effecten van globalisering op inkomensongelijkheid als de link tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen en de prestaties van bedrijven onderzocht. Daarnaast heeft hij ervaring op het gebied van kwalitatief onderzoek in ontwikkelingslanden.

Wilt u weten wat Thierry voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

t.belt@seo.nl