Team

Thierry Belt

Thierry Belt is werkzaam als onderzoeker binnen het cluster Internationale Economie. Binnen SEO houdt hij zich vooral bezig met toegepaste macro-economie, internationale handel en evaluaties van beleid en ontwikkelingsprogramma’s.

Door zijn studies, eerdere onderzoeksprojecten en zijn werkzaamheden bij SEO heeft hij de beschikking over zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksvaardigheden. Thierry heeft zijn ervaring op het gebied van interviews, literatuurstudies en kwantitatieve onderzoeksmethoden reeds veelvuldig toegepast binnen SEO. Vanwege zijn voortraject als student-assistent bij het cluster Financiële markten & Finance heeft Thierry eveneens affiniteit met (evaluaties van) financieringsinstrumenten.

Thierry behaalde de masters “Internationale Economie” en “Business Economics” aan de Universiteit van Amsterdam alvorens hij in dienst trad bij SEO. Tijdens zijn afstudeerfasen heeft hij zowel de effecten van globalisering op inkomensongelijkheid als de link tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen en de prestaties van bedrijven onderzocht. Daarnaast heeft hij ervaring op het gebied van kwalitatief onderzoek in ontwikkelingslanden.

Wilt u weten wat Thierry voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

t.belt@seo.nl

020 525 1658