Het is nog te vroeg om een conclusie te trekken over de effectiviteit van de pilot. De analyses zijn beschrijvend van aard en de observatieperiode is beperkt. In hoeverre de ontwikkelingen zijn toe te schrijven aan de dienstverlening die tijdens de pilot aWGA is ingezet, is onderwerp van de eindrapportage die eind 2016 zal verschijnen.