Onderzoek
De Expeditieregeling van het ministerie van SZW stimuleert experimenten (activiteit A) en implementatie en evaluatie van bestaande praktijken (activiteit B) op het gebied van duurzame inzetbaarheid (DI) en leven lang ontwikkelen (LLO). Het is bedoeld voor samenwerkingsverbanden van werkgevers- en werknemersorganisaties, branche- en beroepsorganisaties en/of O&O-fondsen met minstens één onderzoeksinstelling. Een onafhankelijk adviespanel van experts op het gebied van DI en LLO beoordeelt de subsidieaanvragen. Deze tussenrapportage richt zich op de procesevaluatie van het eerste tijdvak (mei-juni 2022) en heeft als doel het proces te verbeteren voor het tweede tijdvak in 2024, met een afsluitende effectevaluatie in 2025.

Resultaten
Het eerst tijdvak van de Expeditieregeling verloopt moeizaam voor beleidsmaker, het adviespanel en aanvragers. Met slechts tien aanvragen, waarvan vier toegewezen en zes afgewezen of teruggetrokken, is het bereik beperkt. Er zijn knel- en verbeterpunten geïdentificeerd die leiden tot de aanbevelingen voor het tweede tijdvak:

  • Verbeter de communicatie en bekendheid met interactieve webinars en een tijdige openstelling en notificatie;
  • Vereenvoudig het aanvraagformulier en verminder administratieve lasten;
  • Verduidelijk aanvraagvoorwaarden met heldere definities en voorbeelden en overweeg het wegenemen van het onderscheid tussen activiteit A en B;
  • Faciliteer samenwerkingsverbanden door ondersteuning bij het vinden van onderzoekspartners en het inzetten van onderzoeksinstellingen tegen commerciële tarieven;
  • Maak het beoordelingsproces transparanter met een duidelijk kader en betere communicatie van criteria en afwegingen naar aanvragers;
  • Geef waardevolle feedback aan afgewezen aanvragers over de redenen voor afwijzing.

Gebruikte methode
Voor de procesevaluatie van de Expeditieregeling zijn verschillende activiteiten ondernomen. De beleidstheorie achter de regeling is gereconstrueerd, gericht op de verschillende fasen van de beleidscyclus. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met beleidsmakers van het ministerie van SZW en het adviespanel. Verder zijn negen interviews gehouden met toegewezen (4), afgewezen (4) en teruggetrokken (1) aanvragers. Tot slot is een enquête uitgezet onder 335 verschillende werkgevers- en werknemersorganisaties, branche- en beroepsorganisaties en O&O-fondsen die geen aanvraag hebben ingediend, waarvan 75 partijen de vragenlijst volledig hebben ingevuld (22 procent).