SEO Economisch Onderzoek en ecbo voeren de monitoring en evaluatie van de Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit. Als deel van deze evaluatie wordt tot en met 2018 zes maal een quickscan gepubliceerd. De zes quickscans geven een overzicht van de stand van zaken. Daarbij leveren deze quickscans ook input voor de tussenevaluaties in 2016 en 2018 en de eindevaluatie in 2019. Deze derde quickscan inventariseert de inhoud van de sectorplannen, de voorgenomen maatregelen en de voortgang (per eind september 2015) van de maatregelen. Daarnaast wordt ingegaan op de meningen over de samenwerking binnen de plannen.

In de eerste twee tranches zijn 76 sectorplannen in uitvoering waaraan in totaal 395.265 personen werden beoogd deel te nemen. In totaal is € 354 miljoen aan cofinanciering toegekend, daarnaast is er een eigen financiering vanuit de sectoren van € 683 miljoen. Van de 395.265 geplande deelnemers zijn er tot nog toe 146.870 gerealiseerd. Daarbij loopt ongeveer de helfdt van de maatregelen achter op schema. De voortgang bij ongeveer 45 procent van de maatregelen ligt op schema en 5 procent loopt voor op schema. Deze quickscan bevat meer gegevens over de sectorplannen en de in de plannen opgenomen maatregelen en de voortgang daarvan.