Driekwart van de 3.600 ondervraagde leraren uit groep 7 en 8 in het basisonderwijs wil de eindtoets in groep 8 laten plaatsvinden nadat het eerste schooladvies is toegekend. Van de groep die deze volgorde wil aanhouden heeft ongeveer twee derde een voorkeur voor het in stand houden van de huidige termijnen. Een derde heeft een voorkeur voor het eerder in het jaar afnemen van de eindtoets waardoor toetsstress bij kinderen en ouders kan worden voorkomen.

Scholen in het primair onderwijs zijn aangeschreven met het verzoek een uitnodiging om een korte enquête in te vullen door te zetten naar leraren die lesgeven aan groep 6, 7 en 8. 3.600 leraren uit alle delen van Nederland hebben op dit verzoek gereageerd.